Elma Şekerleri Sınıfımız

5-6 yaş sınıfımız

Okul çağına  gelmemiş çocuklar için oyun ve eğitimin bir arada verildiği, okul dönemi öncesi ilk hazırlık eğitimlerinin işlendiği sınıftır.

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini sağlamak , doğru iletişimi kurmasını , hayal güçlerini kullanmasını, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olması için destek olmak ve onları ilk  öğretime hazırlamaktır.

Sınıfımızın Facebook Grubu için tıklayın

Sınıfta Neler Yapıyoruz

İtfayecilik Haftası etkinliğimizde , yangın ve yangından korunma konularını işledik. Yangının tanımını, yangın sırasında neler yapmamız gerektiğini hem çizerek hemde düşüncelerini dinleyerek anlatmaya çalıştık.

Elma şekerleri sınıfı için meslekler haftasını kutluyoruz.

Konumuz meslekler büyüyünce olmak istedikleri meslekler.

Etkinliğe git..

Program

Erken çocukluk döneminde tüm gelişim alanlarında hızlı bir ilerleme kaydedilmektedir.

Bu görüşten yola çıkarak okulumuzda 6 yaşa uygun özel hazırlık programı için her açıdan uygun donanımlı ve gerekli alt yapı oluşturulmuştur.

 • Temel eğitime hazırlık
 • Türkçe-Matematik çalışmaları
 • Problem çözme becerileri
 • Uygulamalı çizgi çalışmaları
 • Okuma-Yazma hazırlık çalışmaları
 • İlkokula hazırlık

Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları

 • El kas (küçük kas gelişimi) geliştirmeye yönelik kitap çalışmaları
 • Özgün düşünebilmeye yönelik kitap çalışmaları
 • Uygulamalı çizgi çalışmaları

      — Çizgi birleştirme

      — Noktaları birleştirme

      — Eğik, düz zig zag çizgiler

 • Ses çalışmaları
 • Dikkat ve Algılamaya yönelik çalışmalar

 Anadili / Fen ve Doğa / STEM Çalışmaları

 • Bilgi dağarcığı geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Anlamlı deneyimler hakkında başkaları ile konuşma çalışmaları
 • Tekerleme, parmak oyunları, şiir, bilmeler dinleme-tekrar etme ve öğrenme
 • Dili eğlenceli biçimde kullanma çalışmaları
 • Hikâye, öykü, masal dinleme
 • Çeşitli biçimlerde okuma; öykü kitaplarını, işaret ve sembolleri, kendi yazdıklarını okuma
 • Hikâye sonrası etkinlikler: Dramatizasyon-Pandomim-Öykü hakkında sohbet

 Fen ve Matematik Etkinlikleri

 • Sayı

      — Nesneleri karşılaştırma hangisi (“daha çok”,”daha az” ya da “aynı sayıda” olduğunu belirleme)

      — Nesneleri birebir eşleme yapma

      — Nesneleri sayma

      — Görsel olarak sayıları tanıma çalışmaları

 • Sınıflandırma

      — Nesneleri niteliklerini, benzerlik ve farklılıklarını araştırma ve tanımlama

      — Şekilleri ayırt etme ve tanımlama

      — Gruplara ayıt etme ve eşleştirme

      — Nesneleri değişik biçimlerde kullanma ve tanımlama

 • Sıralama

      — Nitelikleri karşılaştırma (daha uzun/daha kısa)

      — Çeşitli nesneleri bir dizi ya da desen oluşturacak düzende arka arkaya sıralama ve arlarındaki ilişkiyi tanımlama (büyük/daha büyük /en büyük)

      — Deneme yanılma yoluyla, sıralı bir grup nesneyi sıralı başka bir grup nesneyle eşleştirme, birbirinin içine ya da üstüne koyma (küçük fincan/küçük tabak/orta boy tabak/orta boy fincan)

 • Deneyler
 • İnceleme Gezileri
 • Grafik çalışmaları

 ETKİNLİKLERİMİZ

 • Yoga
 • Serbest Oyun
 • Bahçe Etkinlikleri
 • Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları
 • Anadili Etkinlikleri  (Scamper)
 • Fen Ve Matematik Etkinlikleri  (Gems)
 • Mutfak Etkinlikleri
 • Gezi Etkinlikleri
 • Kurallı Oyun
 • Planlama Çalışma Hatırlama Zamanı
 • Yetenek Geliştirme Etkinlikleri

      — El Sanatları

      — Drama-dans

      — Bale

      — Müzik

iletişime geçebilirsiniz